Crinis® – plačiai pritaikomas namuose bei profesionalių valymo firmų veiklose.